فراخوانی تابع سفارشی

این گردش کار به تغییرات سطح کد نیاز دارد و از این رو حساب کاربری مورد تقاضای سیتکو CRM  را پشتیبانی نمی کند.تعداد کمی از توابع سفارشی برای مطابقت با الزامات سیتکو CRM توسعه داده شده اند. از جمله:

  1. کمیت محصولات هنگامی که فاکتور برای آنها تولید شده است کاهش پیدا خواهد کرد.
  2. کمیت محصولات هنگامی که وضعیت سفارش برای ارسال کالا بروز رسانی می شود، افزایش پیدا می کند.
  3. اعلانات ایمیل به صاحب تیکت ارسال می شود و هنگامی که تیکت ایجاد ، نظرات رد و بدل و بسته شده است به مخاطب مرتبط می شود.

برای مطالعه جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.

LEAVE A COMMENT