تنظیم سرور خروجی ایمیل

توجه: این ویژگی در نسخه مدیریت تماس، فروش، پشتیبانی و نسخه کلی سیتکو CRM وجود دارد.

این ویژگی به شما در تنظیم سرور خروجی با تنظیمات SMTP ( پروتکل ساده انتقال ایمیل ) سرور ایمیل برای مدیریت ارسال ایمیل ها از سیتکو CRM کمک می کند.

You must be logged in to view the hidden contents.

LEAVE A COMMENT