راه اندازی صفحه پروفایل

  ماژول ها, گام های اصلی

صفحه آغازین

صفحه خوشامد گویی زمانی که کاربر برای اولین بار وارد سیستم می شود، نمایش داده می شود و به آنها کمک می کند تا تنظیمات کلیدی  را راه اندازی کنند.

You must be logged in to view the hidden contents.

LEAVE A COMMENT