جزئیات شرکت

توجه: این ویژگی در نسخه های مدیریت تماس، فروش، پشتیبانی و نسخه کامل سیتکو CRM وجود دارد.

 

می توانید برنامه مدیریت ارتباط با مشتری را با آپلود لوگو شرکت و جزئیات خدمات سیتکو CRM شخصی سازی کنید. در نتیجه، لوگو شرکت روی صفحه خانگی شما نمایش داده می شود. همچنین، لوگو و آدرس شرکت شما می تواند در قالب های ایمیل و ابزار پرسشنامه مانند نقل قول ها و فاکتور، زمانی که به فایل های PDF ارسال می شوند، مورد استفاده قرار بگیرند.

You must be logged in to view the hidden contents.

LEAVE A COMMENT