جدا کننده ها

  ماژول ها

جدا کننده ها

Vtiger CRM با بهره گیری از یک جداساز، یک فیلد را در فایل. CSV شما را نمایش می دهد. دو جدا ساز متفاوت با نامهای کاما یا ویرگول(,) و سمی کالون (;)  در CRM استفاده می شوند. می توانید فیلد ها را با کمک جدا سازهای دیگر نیز از هم جدا کنید اما نمی توانید همزمان از دو جدا ساز متفاوت استفاده کنید.

هر فایل شامل جدا سازهایی در پشت صحنه هستند که در فایل excel شما نمایش داده نمی شوند، ولی آنها را در محیط notepad می توانید ببینید. 

به عنوان مثال، فیلدها در فایل های .csv با ویر گول جدا شده اند. Cytco CRM هر کلمه ای که ویر گول همراه باشد را به عنوان فیلد در نظر می گیرد. اگر مجبور به استفاده از جداسازی مانند (،) یا (;)  هستید و نمی خواهید که CRM آنها را به عنوان دو فیلد مجزا در نظر بگیرد، باید آنها را داخل (” “) قرار دهید.

به عنوان مثال لازم است کلمات سازمان، افراد را داشته باشید و نمی خواهید CRM آنها را به عنوان فیلد های جداگانه در نظر بگیرد و آنها را به این شکل می نویسیم “سازمان، افراد” دیگر هم سازمان و هم افراد در زمان وارد کردن اطلاعات به عنوان فیلد مستقل در نظر گرفته می شوند.

LEAVE A COMMENT