تنظیم کاربران

  ماژول ها, گام های اصلی

کاربران

نکته: این ویژگی در نسخه مدیریت مخاطبین، نسخه فروش، نسخه پشتیبانی و نسخه نهایی از Cytco CRM موجود است.

 

کاربران درواقع کارمندان سازمان شما هستند که می توانند وارد حساب کاربری CRM Cytco خود شوند، به اطلاعات دسترسی داشته و وظایف خود را طبق دسترسی ها و مجوز هایی که برای آن ها تعیین شده، انجام دهند. در CRM Cytco کاربران مدیریت قادر به ساخت حساب کاربری هستند. مدیریت ارتباطات با مشتری سیتکو از دو گروه کاربر پشتیبانی می کند که عبارتند از: کاربران مدیریت و کاربران معمولی.

You must be logged in to view the hidden contents.

LEAVE A COMMENT