تنظیم جزئیات شرکت

  ماژول ها, گام های اصلی

جزئیات شرکت

نکته:این ویژگی های در نسخه مدیریت تماس، نسخه فروش ، نسخه پشتیبانی و نسخه نهایی از CRM موجود است. 

می توانید با آپلود آرم شرکت و افزودن جزئیات  به نرم افزار CRM تان آن را  شخصی سازی کنید. در نتیجه لوگوی شرکت در صفحه اصلی CRM تان نمایان می شود.

همچنین می توانید ، آرم شرکت و آدرس خود را در قالب بندی ایمیل و ابزار فهرست موجودی از جمله پیش فاکتور و فاکتور و در زمانی که اطلاعات به فایل های PDF تبدیل می شوند، استفاده کنید.

You must be logged in to view the hidden contents.

LEAVE A COMMENT