ویرایشگر تنظیمات

  ماژول ها, پشتیبانی

ویرایشگر تنظیمات 

نکته: این ویژگی در نسخه مدیریت مخاطب، نسخه فروش، نسخه پشتیبانی و نسخه نهایی از Cytco CRM موجود است.

ویرایشگر تنظیمات به شما کمک می کند تا نام تیم پشتیبانی و ایمیل هشداری که قرار است از تنها کانال پشتیبانی ارسال شود را تنظیم کنید. به علاوه ویرایشگر تنظیمات برای بارگذاری حداکثر حجم فایل، ماژول پیش فرض و حداکثر طول متن که می تواند در نمایش لیستی مشاهده شود و حداکثر تعداد رکوردی که می تواند در نمایش لیستی هر ماژولی مشاهده شود را برای تان فراهم می کند.

You must be logged in to view the hidden contents.

LEAVE A COMMENT