تجزیه و تحلیل ها

  تجزیه و تحلیل, ماژول ها

تجزیه و تحلیل داده ها، با دسته بندی کردن، پیش بینی و پررنگ نمودن اطلاعات معنی دار از داده های ذخیره شده درCRM ای که دارید، عملکرد کسب و کارتان را بهبود خواهد بخشید. با امکان تجزیه و تحلیل داده ها دیگر برای ایجاد اطلاعات داده ها و تحلیل کامل داده ها از طریق گزارش ها، داشبورد و ابزارک های صفحه خانگی، به تئوری های سنتی نیازی نخواهید داشت.

You must be logged in to view the hidden contents.

LEAVE A COMMENT