بازاریابی

  بازاریابی, ماژول ها

به عنوان بخشی از فعالیت های بازاریابی، به مجموعه ای هدفمند از مخاطبان ایمیل ارسال می شود. می توانید به منظور تبلیغ محصولات خود به سرنخ ها، ایمیل های سفارشی ارسال کنید. در نهایت ممکن است روزی سرنخ های شما ، به مشتریان راضی و خوشحال تبدیل شوند. این ایمیل های تبلیغاتی به منظور افزایش ارتباط با مشتریان تان عاملی محرک به شمار می آیند. علاوه بر این بینندگان وب سایت شما را از طریق وب فرم ها به رکوردهای سرنخ تبدیل می کند. 

You must be logged in to view the hidden contents.

LEAVE A COMMENT