ایجاد موجودیت

ایجاد موجودیت وظایف به شما اجازه می دهد تا به صورت اتوماتیک رکوردها را ایجاد کنید، هنگامی که شرط در رکورد والد برقرار است. ما دو ماژول متفاوت را در نظر می گیریم: پروژه ها و وظایف پروژه که نشان می دهد این کار چگونه انجام می شود.

ماژول پروژه ها باید از منوی کشویی ماژول ها انتخاب شود. وقتی شرط گردش کار که فقط در اولین بار ذخیره است، اجرا می شود، فرض شده است که یک وظیفه پروژه هر زمان که یک پروژه ایجاد می شود، تولید می شود. روی بعدی کلیک کنید.

You must be logged in to view the hidden contents.

LEAVE A COMMENT