انتخاب ماژول ها

  ماژول ها, گام های اصلی

مدیریت ماژول ها

 Cytco CRM  از چارچوبی انعطاف پذیر تشکیل شده است که از ماژول فروش، پشتیبانی، بازاریابی، فهرست اموال ، پروژه ها، تقویم و سایر موارد، پشتیبانی می کند. مدیریت ماژول ها امکان فعال سازی، غیر فعال کردن و پیکر بندی تنظیمات ماژول های در دسترس را فراهم می کند و کاربر را قادر به دسترسی به ماژول ها و برنامه های کاربردی جدید و نصب آنها می سازد.

You must be logged in to view the hidden contents.

LEAVE A COMMENT