ارسال ایمیل

میخواهیم پیام تشکری برای سرنخ هایی که از طریق وب سایت تولید شده اند، ارسال کنیم.

  1. سرنخ ها را در انتخاب ماژول و شرایط من که که فقط در اولین بار ذخیره خواهند شد، انتخاب کنید، زیرا پیام تشکر برای مشتریان فعلی هیچ معنی ندارد.

 

You must be logged in to view the hidden contents.

LEAVE A COMMENT