ادغام اطلاعات ورودی تکراری

  ماژول ها

ادغام اطلاعات ورودی تکراری

گاهی اوقات پیدا کردن و از بین بردن موارد تکراری، در دستور کار شما نیست. پرش از گزینه ها و بازنویسی گزینه ها به سادگی نیازهای شما را برآورده نمی کند چرا که عملکرد آنها بطور کلی بر اساس رکوردها است.

اگر رکوردهای شما در قسمت دیگر مانند (CRM یا فایل CSV.) تکرار شده باشند و علاوه بر آن اطلاعات مهمی در تکرار شده ها وجود داشته باشد، چه اتفاقی خواهد افتاد. این قضیه در زمان ادغام بسیار مفید خواهد بود.

جستجوی انجام شده برای بررسی این است آیا فیلد های مربوط به رکورد ها دارای اطلاعات یکسان هستند. اگر مقادیر فیلد ها مشابه باشند، رکورد ها در فایل csv به داخل CRM وارد نمی شوند. علاوه بر آن، جالب است بدانید که اگر فیلد های مشابه در فایل CSV. و CRM مقادیر متفاوتی داشته باشند، فایل CSV. برنده میدان خواهد بود.  این به این معنی است که اطلاعات در فایل CSV. در CRM بروز رسانی خواهد شد. همچنین اگر CRM دارای فیلدی با محتوای تهی (خالی) باشد، مقدار فیلد از فایل CSV.در CRM بروز رسانی خواهد شد.

LEAVE A COMMENT