ابزار

  ابزار, ماژول ها

ابزار

مدیریت ایمیل های ارسالی، رویدادهای زمان بندی شده و کارهای در دست انجام، ارسال پیام کوتاه و ذخیره سازی رکوردهای حذف شده در CRM، با کمک ابزارها انجام می شود.

You must be logged in to view the hidden contents.

LEAVE A COMMENT