موضوع : پشتیبانی

صفحه اصلی » بایگانی موضوعی "پشتیبانی"

پشتیبانی پشتیبانی Cytco CRM ساده و درک آن آسان است و بدون هیچ زحمتی بصورت رایگان از ویژگی های آن می توان استفاده کرده و به مشتریان خدمات سریع و دقیق ارائه داد. می توانید موارد را سریعتر از آنچه که فکر می کنید رفع کنید. کاربری آسان پرتال مشتریان، مانند یک کانال عظیم عمل ..

ادامه مطلب

ویرایشگر تنظیمات  نکته: این ویژگی در نسخه مدیریت مخاطب، نسخه فروش، نسخه پشتیبانی و نسخه نهایی از Cytco CRM موجود است. ویرایشگر تنظیمات به شما کمک می کند تا نام تیم پشتیبانی و ایمیل هشداری که قرار است از تنها کانال پشتیبانی ارسال شود را تنظیم کنید. به علاوه ویرایشگر تنظیمات برای بارگذاری حداکثر حجم ..

ادامه مطلب